PromoSupply Disclaimer

promosupply staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 59426462.

Inhoud

de informatie die door promosupply wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Promosupply kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Promosupply en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Promosupply aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door promosupply zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van promosupply.

Verantwoordelijkheid

afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van promosupply omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

E-mail disclaimer

de informatie opgenomen in e-mails van promosupply kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u een bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Promosupply staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 59426462.

E-mail disclaimer english

the information contained in e-mail messages from promosupply may be confidential and is intended to be exclusively for the addressee. Should you receive a message unintentionally, please do not use the contents herein and notify the sender immediately by return e-mail. Promosupply is registered by the chamber of commerce under number 59426462.

 

Neem contact met ons op

Error 404